<% Sub Projelerimiz_Title IF Page="Projelerimiz" Then %> Projelerimiz, Çalışmalarımız, <%=Title%> <% End IF End Sub Sub Projelerimiz Set RsProjeler = Server.CreateObject("Adodb.Recordset") RsProjeler.Open "SELECT * FROM Projeler Where Onay=True Order By ID Desc", Conn, 1, 1 %>

Çalışma ve Projelerimiz

<% Do While Not RsProjeler.Eof OR RsProjeler.Bof IF RsProjeler.Eof OR RsProjeler.Bof Then Exit Do Set RsResim = Server.CreateObject("Adodb.Recordset") RsResim.Open "SELECT * FROM Resimler Where Proje=True And ProjeID="&RsProjeler("ID"), Conn, 1, 1 %>

<%=RsProjeler("Baslik")%>

<%=RsProjeler("Icerik")%>

<% RsResim.Close Set RsResim = Nothing RsProjeler.MoveNext Loop %>
<% RsProjeler.Close Set RsProjeler = Nothing End Sub %>